Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

-Başvuru yapan kişinin eşinin askerde olması gerekir. -18 yaşından küçük çocuklarının olması gerekir. -Muhtaç Asker Ailesi yardımından faydalanıyor olması gerekir. -Başvuranın herhangi bir Sosyal Güvencesinin (sigorta, bağ-kur, emekli sandığı) olmaması gerekir. Hanede kişi başına düşen gelir Muhtaçlık sınırı olan 701,32 TL nin altında olmalı (2020 yılı için geçerli)