Kronik Hastalıklar

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 2nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında acil durum olarak kabul edilen Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş merkezi düzenli nakdi yardım programına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.