2022 Engelli Aylığı

-Başvuran kişinin kendisinin Sosyal Güvencesinin (sigorta, bağkur, emekli sandığı) olmamalıdır. -Kişi, Tam Teşekküllü Hastanelerden en az %40 olmak kaydıyla Engelli Raporu almalıdır. -Kişi başına düşen gelir, 2022 Sayılı Kanunda belirlenen, net asgari ücretin üçte birinden (701,32 TL) az olmalıdır. ( 2020 için geçerli )