2022 Engelli Yakını Aylığı

-Engelli kişinin (18 yaş altı engellinin) annesinde ya da babasında veya her ikisinde Sosyal Güvence (sigorta, bağ-kur, emekli sandığı) olmamalıdır. -Kişi, Tam Teşekküllü Hastanelerden en az %40 olmak kaydıyla Engelli Raporu almalıdır. -Kişi başına düşen gelir, 2022 Sayılı Kanunda belirlenen, net asgari ücretin üçte birinden (701,32 TL) az olmalıdır. ( 2020 için geçerli )