2022 Yaşlılık Maaşı

-Başvuru sahibi 65 yaşında olmalıdır. -Başvuran kişinin kendisinin Sosyal Güvencesi (sigorta, bağkur, emekli sandığı) olmamalıdır. -Kişi başına düşen gelir, 2022 Sayılı Kanunda belirlenen, net asgari ücretin üçte birinden (701,32 TL) az olmalıdır. ( 2020 için geçerli )